ทีม ออกแบบร้าน

 

             การตกแต่งร้านที่จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวความคิดหลักที่เรียกว่า (Theme) ให้กับร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านที่มีวิสัยทัศน์ในการขยายสาขามาก ๆ ในอนาคตการกำเนิดของ ธีมอาจจะมาจากแรงบันดาลใจ มาจากการวิเคราะห์หาจุดขาย จากข้อมูลต่างๆ มากมาย ทั้งทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การบริหารจัดการ การให้บริการ ลักษณะเด่นของสินค้า  ประมวลออกมาเป็น ธีม ที่เด่นชัด หลังจากรั้รจึงกำหนดออกมาอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับลูกค้า ทำให้เป็นที่จดจำของลูกค้า ต่อสินค้าและการให้บริการ

         ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับร้าน ก็ต้องออกแบบให้ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ดังนี้

  1. การตั้งชื่อร้าน อาจะมีที่มาจากชื่อเจ้าของร้าน ชื่อทำเล ชื่อลักษณะเด่นของสินค้า ชื่อย่อ ชื่อลักษณะเด่นของการให้บริการ  ควรเป็นชื่อที่เรียกง่ายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งควรมีความหมายในเชิงบวก ทั้งสองภาษา ชื่อสั้นๆกระชับได้ใจความ จดจำง่าย ตัวหนังสือสวย หาคำที่สามารถกำหนดเป็นแบรนด์ได้ในอนาคต การตั้งชื่อร้านเก๋ๆและจำง่าย ทำให้การสร้างแบรนด์ได้ผลในเวลาอันรวดเร็ว
  2. การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) มีความจำเป็นมากต่อการจดจำภาพลักษณ์ ของสินค้าและการให้บริการ ตราสัญลักษณ์ที่ดีควรจะเรียบง่าย จำได้เร็ว ในการสังเกตเห็นในครั้งแรก ไม่รุงรัง ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไป วิธีการออกแบบ เช่น ตัดทอนจากตัวหนังสือชื่อร้านให้เรียบง่าย  อาจจะใช้วิธีย่อลงเฉพาะบางตัวอักษร พัฒนาแบบจากรูปทรงสินค้า  จุดขายในร้านคุณ พัฒนาแบบจากการให้บริการในร้าน โดยอาจเกิดจากลักษณะท่าทางของพนักงาน ไปจนถึงการแต่งกายที่มีจุดเด่นเฉพาะ ตัดทอนคลี่คลายให้ดูง่ายขึ้น พัฒนาแบบจาก ธีม จุดขายที่ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ ก็เป็นตราสัญลักษณ์ที่ดี หรือนำเอาชื่อร้านทุกตัวโดยไม่ต้องตัดทอน แต่ออกแบบตัวหนังสือให้สวย เพื่อให้เป็นตราสัญลักษณ์ไปเลย
  3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย จำเป็นสำหรับร้านที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของร้านบ่งบอกความเป็นมืออาชีพ ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด เสื้อผ้าพนักงานจำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า และการให้บิการ พัฒนาให้ดูทันสมัย สะอาด ปราดเปรียว ทำงานสะดวก ไม่รุงรังโอเวอร์ จนทำให้สักยภาพในการทำงานลดลง
  4. งานกราฟฟิคอื่นๆ เช่น หัวจดหมาย หัวกระดาษ งานเอกสาร เมนูอาหาร แคตตาล๊อก แพ็คเกจ หีบห่อ ถุงกระดาษ เหล่านี้ก็ควรที่จะได้รับการออกแบบที่ดี ประสานกับภาพรวมของร้าน และแนวคิดหลัก ธีม ที่สะท้อนบุคลิกลักษณะของร้านออกมา อย่างน่าสนใจ แสดงแนวความคิดที่เฉียบแหลมของร้าน จนถึงขนาดที่ลูกค้าอยากสะสมผลงานกราฟฟิค แพ็คเกจร้านของคุณ และยังสมารถเพิ่มยอดขายทั้งทางตรงและทางอ้อม มูลที่เพิ่มขึ้นของสินค้ามาจากความเป็นมืออาชีพ ในการคิดทั้งระบบอย่างครบวงจร

เจ้าของร้านรุ่นใหม่อย่างคุณ ลองกลับมาทบทวน การออกแบบทุกอย่างภายในร้าน ให้ครบถ้วนละเอียด ลึกซึ้ง และที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ คือ การสร้างบรรยากาศของร้านตาม ธีม ที่ประสานกลมกลืนไปกับการออกแบบทั้ง 4 ข้อ ข้างต้น คุณก็จะได้ร้านแบบมืออาชีพ แบบตั้งใจไม่ใช่ตั้งหน้าร้านขายเพียงอย่างเดียว